Otilia Furdui
Evaluare clinică și psihodiagnostic

ServiciU

Evaluare clinică și psihodiagnostic

         Psihodiagnosticul și  evaluarea psihologică se referă la identificarea factorilor de natură psihologică cum sunt cei afectivi, comportamentali, cognitivi, care explică problemele de viață ale clientului și tabloul clinic prin care se prezintă simptomele. Acești factori de natură psihologică sunt relevanți pentru starea de sănătate și/sau boală și trebuie luați în considerare în raport cu contextul de viață și situațional al clientului, cu existența lui socială.

         Evaluarea psihologică se realizează concret printr-un proces de analiză aprofundată a informațiilor și a datelor cu relevanță psihologică, culese prin intermediul tehnicilor, a metodelor specifice: interviuri, chestionare, scale de evaluare, teste standardizate, etc.

Astfel, scopul general al unei evaluări psihologice este identificarea factorilor psihologici implicați în starea de sănătate și sau/boală ale individului, a mecanismelor psihologice prin care aceste stări apar dar și care stau la baza generării lor. Scopul mai specific al unei evaluări psihologice este formulat în funcție de situația concretă pe care o prezintă clientul evaluării psihologice și se formulează în funcție de cerințele acestuia. Poate să solicite evaluarea nivelului funcționării intelectuale, conturarea profilului personalității (identificarea mecanismelor de adaptare, de coping la stres, identificarea resurselor sau a limitelor personale,etc), cunoașterea particularităților individuale în raport cu particularitățile de vârstă, identificarea resurselor copilului pentru integrarea într-un mediu școlar, etc.

         Evaluarea psihologică se poate efectua în starea de sănătate dar și în stare de boală, atât fiziologică cât și psihologică. Scopul evaluării în stare de sănătate vizează mai degrabă îmbunătățirea unui domeniu de viață sau identificarea resurselor necesare pentru a face față cât mai ușor și adecvat unei situații de viață mai potrivnice, spre deosebire de evaluarea psihologică în starea de boală unde accentul solicitării evaluării cade mai degrabă pe existența unei disfuncții.