Otilia Furdui
Consiliere Psihologică

ServiciU

Consiliere Psihologică

         Consilierea psihologică este o formă de intervenție care se adresează persoanelor aflate în situații dificile de viață, de impas existențial dar care nu prezintă simptomatologie psihologică semnificativă, care să necesite intervenții psihoterapeutice. În cadrul acestei intervenții, consilierul ajută clientul să gestioneze cu succes anumite situații de criză, probleme din sfera emoțională, relațională, personală, să-și dezvolte abilitățile personale, urmărind dezvoltarea procesului de autocunoaștere și adaptarea la mediul extern al clientului. Practic, consilierul ghidează clientul în identificarea propriilor resurse și găsirea unei modalități optime și eficiente de folosire a acestora în cadrul unei probleme întâmpinate în viața de zi cu zi, urmărind astfel rezolvarea cu succes a problemei. Deasemenea, el facilitează procesul de autocunoaștere al clientului, atunci când cerința acestuia este de a-și identifica și îmbunătăți propriile aptitudini și modalități comportamentale.